Xe đạp Tsunami hồng

120.000 

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Xe xinh, Mãn đức, Tân Lạc
Mô tả phương tiện
Xe rất đẹp, ký biên bản bàn giao trước khi thuê xe

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thuê là mê
địa điểm: , Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe