Vinfast Lux SA tại Quận 9 giá tốt

1.000.000 

Đã thuê: 2

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: a:3:{s:3:"url";s:37:"https://goo.gl/maps/43ULJQgJPCwe9r5q9";s:4:"text";s:28:"Bản đồ chỉ đường ";s:6:"target";s:4:"none";}
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thanh Cao
địa điểm: , Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe