Mazda 3 bản 2.0 – Đống Đa, HN

Số tự động

750.000 

Đã thuê: 3

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Đống đa, Hà Nội
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thanh Cao
địa điểm: , Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe