Khách sạn Hùng Mạnh, Mãn Đức, Tân Lạc Hoà Bình

450.000 

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: a:3:{s:3:"url";s:37:"https://goo.gl/maps/mY1pzF5J7orjVAiM9";s:4:"text";s:27:"Bản đồ chỉ đường";s:6:"target";s:6:"_blank";}
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thanh Cao
địa điểm: Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe