Hyundai i10 tại Quận 12, tp Hồ Chí Minh

Số sàn

500.000 

Đã thuê: 3

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Quận 12
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thanh Cao
địa điểm: , Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe