Hyundai i10 tại Quận 12, tp Hồ Chí Minh

Số sàn

500.000 

Đã thuê: 3

Đăng nhập / Để xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Quận 12
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thanh Cao
Tại địa phương: , Dịch vụ Thuê:
Đăng nhập / Để xem ĐT chủ xe