Honda SH150

Số tự động

350.000 

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Xe xinh, Mãn đức, Tân Lạc
Mô tả phương tiện
Xe chỉ cho thuê trong huyện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thuê là mê
địa điểm: , Từ khóa: Brand:
Xem SĐT chủ xe