Homestay Xuân Trường, Vân Sơn, Tân Lạc

160.000 

Đã thuê: 1

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: https://goo.gl/maps/kHLXbvid7kXFUjZTA
Mô tả phương tiện

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thuê là mê
Mã: ACCđịa điểm: , Từ khóa:
Xem SĐT chủ xe