Ford ranger 2019

Số sàn

700.000 

Xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: 044 thạnh lợi 2 trung hưng cờ đỏ
Mô tả phương tiện
có gắn thiết bị giám sát

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: vận chuyển & cứu hộ xe máy
địa điểm: , Từ khóa: Hãng xe: ,
Xem SĐT chủ xe