Laceti cho thuê

Dewwoo

Số sàn

400.000 

Đăng nhập / Để xem số ĐT chủ xe
🌏 Chỉ đường đến: Tân hội đan phượng hà nội
Mô tả phương tiện
Đẹp, rẻ, khoảng rộng, cốp rộng

Lưu ý: Thời gian thuê được tính từ khi nhận đến khi trả. Không ràng buộc khung thời gian cụ thể nào trong ngày.

Đối tác: Thuê là mê
địa điểm: , Từ khóa: Hãng xe: ,
Đăng nhập / Để xem ĐT chủ xe