Chúng tôi là ai ?

Thuê là mê là ứng dụng cho thuê các dịch vụ: Thuê xe máy tự lái, cho thuê ô tô tự lái, thuê homestay… Địa chỉ website của chúng tôi là https://thuelame.com

Trụ sở chính: Số 73 khu Chiềng Khến, Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình
Người đứng tên: Ông Phạm Anh Tú – Số điện thoại: 0968.022.948 – Email: Thuelame.com@gmail.com

Dữ liệu cá nhân của bạn

Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ tại Thuelame.com như đăng ký thành viên, thuê dịch vụ chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn gồm: Họ tên, số điện thoại , Email, địa chỉ với mục đích xác thực thông tin và thực hiện các giao dịch thuê đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin thu thập được của bạn chúng tôi đều có trách nhiệm bảo mật, không sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào các mục đích khác, không chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba.

Với tài khoản Google mà bạn sử dụng để đăng nhập Thuelame.com cam kết tôn trọng dữ liệu người dùng, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ 3, thông tin tài khoản Google của bạn chỉ sử dụng với mục đích đăng nhập và quản lý dữ liệu tại Thuelame.com. Nếu dữ liệu của bạn bị chia sẻ trái phép chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Dữ liệu của bạn được chúng tôi mã hóa 2 lớp thông qua các lớp bảo mật nghiêm ngặt, vì vậy thông tin cá nhân không bị kẻ xấu lợi dụng vào các mục đích phi pháp. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Dữ liệu khách hàng chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ trên ứng dụng, ngoài ra không sử dụng dữ liệu khách hàng vào bất cứ mục đích này khác.

Mọi thông tin về điều khoản của chúng tôi không cố định mà sẽ có thay đổi nếu thấy bất hợp lý vì vậy bạn hãy liên tục cập nhật thông tin này.